k.ú.: 699969 - Mouchnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 593354 - Mouchnice NUTS5 CZ0645593354
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1630 3844516
zahrada 224 160772
ovoc. sad 12 33591
travní p. 256 477087
lesní poz 78 7374046
vodní pl. tok přirozený 93 51627
vodní pl. tok umělý 2 1013
vodní pl. zamokřená pl. 1 811
zast. pl. společný dvůr 3 554
zast. pl. zbořeniště 8 1462
zast. pl. 264 89991
ostat.pl. dráha 9 116407
ostat.pl. jiná plocha 202 230862
ostat.pl. manipulační pl. 163 42898
ostat.pl. neplodná půda 112 60384
ostat.pl. ostat.komunikace 365 245565
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 33488
ostat.pl. zeleň 1 265
Celkem KN 3437 12765339
Par. KMD 3437 12765339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 159
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 242
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 462
spoluvlastník 680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2017
KM-D 1:2880 21.12.2000 21.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 23.09.2020 15:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička