k.ú.: 699934 - Mošnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568686 - Mošnov NUTS5 CZ0804568686
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 4872591
zahrada 427 295706
travní p. 213 1277991
lesní poz 186 1241436
vodní pl. tok přirozený 52 132742
vodní pl. tok umělý 10 7536
vodní pl. 1 171
zast. pl. společný dvůr 2 473
zast. pl. zbořeniště 10 3328
zast. pl. 482 393094
ostat.pl. jiná plocha 401 1301651
ostat.pl. manipulační pl. 61 190742
ostat.pl. neplodná půda 107 237612
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 1345516
ostat.pl. ostat.komunikace 466 534408
ostat.pl. pohřeb. 3 3100
ostat.pl. silnice 31 114277
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 28349
ostat.pl. zeleň 19 103213
Celkem KN 2806 12083936
PK 389 1766138
GP 247 993983
Celkem ZE 636 2760121
Par. KMD 2040 5666305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 15
č.p. jiná st. 35
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 230
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 17
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 466
byt.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 12
LV 508
spoluvlastník 791

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2014 na části k.ú. mimo KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1833 reprodukce otisku mapy z r. 1925


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.03.2019 10:39

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".