k.ú.: 699934 - Mošnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568686 - Mošnov NUTS5 CZ0804568686
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 4416585
zahrada 443 296185
travní p. 192 1279708
lesní poz 146 1519325
vodní pl. tok přirozený 21 160157
vodní pl. tok umělý 10 7545
zast. pl. společný dvůr 2 473
zast. pl. zbořeniště 9 2809
zast. pl. 479 396649
ostat.pl. jiná plocha 408 1367858
ostat.pl. manipulační pl. 68 195564
ostat.pl. neplodná půda 75 105884
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 1364149
ostat.pl. ostat.komunikace 452 614683
ostat.pl. pohřeb. 3 3100
ostat.pl. silnice 30 127892
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 30258
ostat.pl. zeleň 30 183846
Celkem KN 2794 12072670
PK 68 165469
GP 86 347469
Celkem ZE 154 512938
Par. DKM 495 4920573
Par. KMD 2027 5236562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 15
č.p. jiná st. 35
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 233
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 17
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 471
byt.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 12
LV 514
spoluvlastník 789

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.05.2019
KMD 1:1000 30.09.2014 na části k.ú. mimo KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1833 reprodukce otisku mapy z r. 1925


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:11

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.