k.ú.: 699896 - Mosty u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598453 - Mosty u Jablunkova NUTS5 CZ0802598453
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2047 3908437
zahrada 926 587905
travní p. 3957 5933693
lesní poz ostat.komunikace 2 1566
lesní poz 698 20982388
vodní pl. nádrž umělá 5 6429
vodní pl. tok přirozený 31 22036
vodní pl. zamokřená pl. 15 48659
zast. pl. společný dvůr 64 30475
zast. pl. zbořeniště 119 18293
zast. pl. 1784 338800
ostat.pl. dráha 18 382475
ostat.pl. jiná plocha 325 139251
ostat.pl. manipulační pl. 17 20715
ostat.pl. neplodná půda 267 377658
ostat.pl. ostat.komunikace 818 575085
ostat.pl. pohřeb. 2 4447
ostat.pl. silnice 71 464921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 64671
ostat.pl. zeleň 12 7321
Celkem KN 11203 33915225
Par. KMD 11203 33915225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 520
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 22
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 548
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 127
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 233
bez čp/če zem.used 24
rozestav. 6
Celkem BUD 1700
byt.z. byt 36
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 10
Celkem JED 49
LV 2495
spoluvlastník 7327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.06.2017 reprodukce otisku mapy z r. 1928


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 19.07.2019 21:07

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.