k.ú.: 699896 - Mosty u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598453 - Mosty u Jablunkova NUTS5 CZ0802598453
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2050 3901491
zahrada 932 589211
travní p. 3968 5956807
lesní poz ostat.komunikace 2 1566
lesní poz 707 21045233
vodní pl. nádrž umělá 5 6429
vodní pl. tok přirozený 31 22036
vodní pl. zamokřená pl. 15 48659
zast. pl. společný dvůr 64 30475
zast. pl. zbořeniště 115 17270
zast. pl. 1789 339758
ostat.pl. dráha 18 382475
ostat.pl. jiná plocha 330 132665
ostat.pl. manipulační pl. 17 20715
ostat.pl. neplodná půda 264 304212
ostat.pl. ostat.komunikace 821 574868
ostat.pl. pohřeb. 2 4447
ostat.pl. silnice 71 464872
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 64671
ostat.pl. zeleň 12 7321
Celkem KN 11239 33915181
Par. KMD 11239 33915181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 480
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 597
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 127
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 230
bez čp/če zem.used 24
rozestav. 4
Celkem BUD 1707
byt.z. byt 36
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 10
Celkem JED 49
LV 2523
spoluvlastník 7515

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.06.2017 reprodukce otisku mapy z r. 1928


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 26.09.2020 18:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička