k.ú.: 699853 - Mostiště u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 317 1761587
zahrada 171 123299
ovoc. sad 1 11601
travní p. 314 793463
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz 242 860412
vodní pl. nádrž přírodní 1 62
vodní pl. nádrž umělá 6 57813
vodní pl. rybník 2 14604
vodní pl. tok přirozený 9 47449
vodní pl. tok umělý 6 4860
zast. pl. společný dvůr 2 122
zast. pl. zbořeniště 1 65
zast. pl. 266 80242
ostat.pl. jiná plocha 140 67182
ostat.pl. manipulační pl. 51 38660
ostat.pl. neplodná půda 133 109396
ostat.pl. ostat.komunikace 126 95381
ostat.pl. pohřeb. 10 4959
ostat.pl. silnice 55 69170
ostat.pl. skládka 1 855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11934
ostat.pl. zeleň 3 1373
Celkem KN 1862 4154519
Par. KMD 1862 4154519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 256
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 325
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 26.05.2019 23:30

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.