k.ú.: 699799 - Mostek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579556 - Mostek NUTS5 CZ0525579556
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 33932
zahrada 169 156297
travní p. 469 763687
lesní poz 74 4427222
vodní pl. nádrž umělá 3 7985
vodní pl. tok přirozený 82 17999
vodní pl. tok umělý 6 2469
vodní pl. zamokřená pl. 4 1759
zast. pl. společný dvůr 3 3599
zast. pl. zbořeniště 1 543
zast. pl. 475 89852
ostat.pl. dráha 13 82954
ostat.pl. jiná plocha 75 65901
ostat.pl. manipulační pl. 63 23586
ostat.pl. neplodná půda 59 42117
ostat.pl. ostat.komunikace 136 127242
ostat.pl. pohřeb. 2 4244
ostat.pl. silnice 10 59934
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21931
ostat.pl. zeleň 3 15431
Celkem KN 1677 5948684
GP 5 7450
Celkem ZE 5 7450
Par. KMD 1677 5948684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 134
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 11
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 471
byt.z. byt 123
obč.z. byt 25
Celkem JED 148
LV 591
spoluvlastník 1030

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2012
S-SK GS 1:2880 1841 18.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.05.2019 17:21

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.