k.ú.: 699322 - Mořinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 533912 - Mořinka NUTS5 CZ0202533912
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 363 2116100
zahrada 165 97415
ovoc. sad 2 8240
travní p. 238 513356
lesní poz les s budovou 7 327
lesní poz 137 3915750
vodní pl. nádrž umělá 6 2671
vodní pl. tok přirozený 1 550
vodní pl. tok umělý 6 3952
vodní pl. zamokřená pl. 10 6206
zast. pl. společný dvůr 3 80
zast. pl. zbořeniště 2 84
zast. pl. 265 47036
ostat.pl. jiná plocha 51 102020
ostat.pl. manipulační pl. 9 11751
ostat.pl. neplodná půda 95 65765
ostat.pl. ostat.komunikace 60 101264
ostat.pl. silnice 4 16404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 7948
ostat.pl. zeleň 2 2740
Celkem KN 1453 7019659
Par. KMD 1453 7019659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 156
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 246
LV 308
spoluvlastník 404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2017
KM-D 1:2000 17.04.2001 22.03.2017
S-SK GS 1:2880 1840 17.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 19.09.2020 05:30

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.