k.ú.: 699306 - Mořina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531545 - Mořina NUTS5 CZ0202531545
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 420 3748028
zahrada 259 199255
ovoc. sad 7 26155
travní p. 172 528598
lesní poz les s budovou 9 212
lesní poz 116 753023
vodní pl. nádrž umělá 5 2787
vodní pl. rybník 1 2447
vodní pl. tok přirozený 1 834
vodní pl. tok umělý 21 8213
vodní pl. zamokřená pl. 2 5247
zast. pl. zbořeniště 2 381
zast. pl. 413 130481
ostat.pl. dráha 4 49684
ostat.pl. jiná plocha 96 602026
ostat.pl. manipulační pl. 18 39646
ostat.pl. neplodná půda 114 116172
ostat.pl. ostat.komunikace 70 125098
ostat.pl. pohřeb. 3 5078
ostat.pl. silnice 12 88497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13463
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1778
Celkem KN 1750 6447103
Par. KMD 1750 6447103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 228
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 416
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 36
Celkem JED 74
LV 428
spoluvlastník 581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2017
KM-D 1:2000 17.04.2001 16.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840 17.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 22.09.2020 16:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička