k.ú.: 699268 - Morkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588768 - Morkovice-Slížany NUTS5 CZ0721588768
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2998 7456458
zahrada 1009 427734
ovoc. sad 10 37992
travní p. 158 328066
lesní poz les(ne hospodář) 2 3619
lesní poz 278 5444619
vodní pl. nádrž přírodní 4 7870
vodní pl. nádrž umělá 2 3211
vodní pl. rybník 120 99058
vodní pl. tok přirozený 428 91925
vodní pl. zamokřená pl. 10 1596
zast. pl. společný dvůr 2 39
zast. pl. zbořeniště 24 3471
zast. pl. 1068 309325
ostat.pl. dráha 81 41466
ostat.pl. jiná plocha 560 130028
ostat.pl. manipulační pl. 122 81310
ostat.pl. neplodná půda 17 6346
ostat.pl. ost.dopravní pl. 33 10799
ostat.pl. ostat.komunikace 959 306489
ostat.pl. pohřeb. 2 6894
ostat.pl. silnice 348 125428
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 31706
ostat.pl. zeleň 64 56433
Celkem KN 8310 15011882
Par. DKM 8310 15011882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 620
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 126
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
Celkem BUD 1037
byt.z. byt 116
obč.z. byt 4
Celkem JED 120
LV 1540
spoluvlastník 2384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.1998
ZMVM 1:2000 31.03.1984 29.07.1998
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.03.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 16.12.2019 03:22

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.