k.ú.: 699233 - Moravský Písek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586404 - Moravský Písek NUTS5 CZ0645586404
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2727 6102098
vinice 6 16526
zahrada 808 392799
travní p. 352 1376958
lesní poz les(ne hospodář) 10 53890
lesní poz 292 3898446
vodní pl. nádrž umělá 22 116801
vodní pl. rybník 1 7456
vodní pl. tok přirozený 15 45541
vodní pl. tok umělý 23 71161
vodní pl. zamokřená pl. 12 533114
zast. pl. společný dvůr 8 1717
zast. pl. zbořeniště 14 2947
zast. pl. 1037 390888
ostat.pl. dráha 49 164755
ostat.pl. jiná plocha 325 287420
ostat.pl. manipulační pl. 209 165838
ostat.pl. neplodná půda 30 79086
ostat.pl. ostat.komunikace 354 441855
ostat.pl. pohřeb. 1 11402
ostat.pl. silnice 159 168211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 61224
ostat.pl. zeleň 150 499384
Celkem KN 6609 14889517
Par. DKM 6609 14889517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 709
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 32
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če les.hosp 6
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 1007
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 27
LV 1610
spoluvlastník 2835

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.12.2007 1:1000 07.12.2007 *) extravilán k.ú.
DKM 1:1000 30.11.2000
ZMVM 1:2000 02.05.1996 30.11.2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 02.05.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 30.09.2020 05:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička