k.ú.: 699071 - Čabová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 597678 - Moravský Beroun NUTS5 CZ0712597678
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71102 - Moravský Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 3056241
zahrada 30 10673
travní p. 309 3099631
lesní poz 151 4494387
vodní pl. tok přirozený 6 17875
zast. pl. zbořeniště 11 10390
zast. pl. 47 48052
ostat.pl. jiná plocha 31 77059
ostat.pl. manipulační pl. 6 7113
ostat.pl. neplodná půda 54 100507
ostat.pl. ostat.komunikace 148 182957
ostat.pl. silnice 4 43372
ostat.pl. skládka 2 11466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5124
Celkem KN 907 11164847
Par. KMD 907 11164847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 47
LV 46
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 29.09.2020 16:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička