k.ú.: 699063 - Moravské Málkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II. odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593346 - Moravské Málkovice NUTS5 CZ0646593346
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62191 - Ivanovice na Hané

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 899 2999246
zahrada 281 165752
ovoc. sad 13 25796
travní p. 71 67434
lesní poz 6 8074
vodní pl. nádrž umělá 2 14570
vodní pl. rybník 1 18268
vodní pl. tok přirozený 37 34780
zast. pl. společný dvůr 2 598
zast. pl. zbořeniště 6 2306
zast. pl. 315 76102
ostat.pl. jiná plocha 106 49066
ostat.pl. manipulační pl. 17 21301
ostat.pl. neplodná půda 56 23384
ostat.pl. ostat.komunikace 308 93994
ostat.pl. silnice 2 17752
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20036
ostat.pl. zeleň 1 11117
Celkem KN 2129 3649576
Par. KMD 2129 3649576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 219
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 311
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 427
spoluvlastník 622

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 13.08.2022 01:22

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.