k.ú.: 698792 - Moravská Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584665 - Moravská Nová Ves NUTS5 CZ0644584665
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7194 12614862
vinice 870 1157525
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 1266 461668
ovoc. sad 242 504699
travní p. 1220 1177778
lesní poz les(ne hospodář) 195 190525
lesní poz 199 3498137
vodní pl. nádrž umělá 21 727593
vodní pl. tok přirozený 216 513314
vodní pl. tok umělý 2 2415
vodní pl. zamokřená pl. 11 68050
zast. pl. společný dvůr 43 20469
zast. pl. zbořeniště 48 7991
zast. pl. 1585 557144
ostat.pl. dobývací prost. 100 25304
ostat.pl. dráha 17 287083
ostat.pl. jiná plocha 419 569382
ostat.pl. manipulační pl. 392 261991
ostat.pl. neplodná půda 109 93464
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 178
ostat.pl. ostat.komunikace 1904 378104
ostat.pl. pohřeb. 4 7349
ostat.pl. silnice 26 248663
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 19258
ostat.pl. zeleň 32 19035
Celkem KN 16130 23412005
Par. DKM 16130 23412005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 951
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.e. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 149
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 188
rozestav. 18
Celkem BUD 1502
byt.z. byt 77
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 83
LV 2316
spoluvlastník 3636

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.2009 Z-9300/2009-704
ZMVM 1:2000 01.01.1979 31.07.2009 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1979 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 26.09.2020 17:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička