k.ú.: 698768 - Stádlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505161 - Štěpánov NUTS5 CZ0712505161
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 499 1974322
zahrada 72 40512
travní p. 16 18647
lesní poz 44 49941
vodní pl. tok přirozený 24 10272
zast. pl. zbořeniště 9 1184
zast. pl. 62 31084
ostat.pl. jiná plocha 16 2239
ostat.pl. manipulační pl. 1 197
ostat.pl. neplodná půda 2 1246
ostat.pl. ostat.komunikace 187 40828
ostat.pl. silnice 3 5326
Celkem KN 935 2175798
Par. KMD 935 2175798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 60
LV 106
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 09.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 19.09.2020 05:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.