k.ú.: 698610 - Moravičany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540480 - Moravičany NUTS5 CZ0715540480
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 4905220
zahrada skleník-pařeniš. 2 713
zahrada 410 298455
travní p. 148 677572
lesní poz 52 88330
vodní pl. nádrž umělá 5 329190
vodní pl. tok přirozený 8 142901
vodní pl. tok umělý 7 17684
zast. pl. 546 193224
ostat.pl. dráha 6 128050
ostat.pl. jiná plocha 112 77721
ostat.pl. manipulační pl. 54 82320
ostat.pl. neplodná půda 26 10988
ostat.pl. ostat.komunikace 84 227945
ostat.pl. pohřeb. 2 1538
ostat.pl. silnice 13 64265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16093
ostat.pl. zeleň 63 163268
Celkem KN 1941 7425477
Par. DKM 1941 7425477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 255
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 96
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 515
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 621
spoluvlastník 874

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.06.2007 1:1000 12.06.2007 *)
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.03.1988 29.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1885 01.03.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 23:55

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.