k.ú.: 698571 - Moravecké Pavlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596159 - Moravecké Pavlovice NUTS5 CZ0635596159
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 173645
zahrada 30 31935
ovoc. sad 3 5195
travní p. 161 649052
lesní poz 80 1338619
vodní pl. nádrž umělá 2 5341
vodní pl. rybník 3 1530
zast. pl. zbořeniště 3 653
zast. pl. 52 11753
ostat.pl. jiná plocha 16 6705
ostat.pl. manipulační pl. 1 1388
ostat.pl. neplodná půda 84 39907
ostat.pl. ostat.komunikace 42 28376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 359
Celkem KN 518 2294458
Par. KMD 518 2294458
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 52
LV 54
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 04:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.