k.ú.: 698539 - Moravec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596141 - Moravec NUTS5 CZ0635596141
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 2794899
zahrada skleník-pařeniš. 1 184
zahrada 308 360562
ovoc. sad 3 10129
travní p. 164 589119
lesní poz 54 974026
vodní pl. nádrž umělá 3 4903
vodní pl. rybník 27 319329
vodní pl. tok umělý 7 1767
zast. pl. 351 111905
ostat.pl. jiná plocha 91 58528
ostat.pl. manipulační pl. 13 32195
ostat.pl. neplodná půda 21 11617
ostat.pl. ostat.komunikace 86 108287
ostat.pl. pohřeb. 1 3174
ostat.pl. silnice 32 47686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11718
ostat.pl. zeleň 26 60124
Celkem KN 1548 5500152
Par. DKM 1548 5500152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 196
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 345
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 16
LV 390
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2019
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2018
S-SK ŠS 29.07.2019 1:2880 1835 29.07.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.09.2020 05:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička