k.ú.: 698539 - Moravec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596141 - Moravec NUTS5 CZ0635596141
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 2794575
zahrada 384 367258
ovoc. sad 3 10038
travní p. 170 586365
lesní poz 54 973843
vodní pl. nádrž umělá 3 5745
vodní pl. rybník 21 319693
vodní pl. tok umělý 7 1767
zast. pl. zbořeniště 17 2414
zast. pl. 348 111080
ostat.pl. jiná plocha 79 57496
ostat.pl. manipulační pl. 17 30862
ostat.pl. neplodná půda 22 11647
ostat.pl. ostat.komunikace 123 102523
ostat.pl. pohřeb. 1 3159
ostat.pl. silnice 34 47056
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11689
ostat.pl. zeleň 32 62858
Celkem KN 1676 5500068
Par. DKM 749 4755395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 197
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 341
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 16
LV 380
spoluvlastník 512

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2018
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2019 16:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.