k.ú.: 698539 - Moravec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596141 - Moravec NUTS5 CZ0635596141
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 2795252
zahrada 382 367466
ovoc. sad 3 10038
travní p. 173 587602
lesní poz 54 973843
vodní pl. nádrž umělá 3 5745
vodní pl. rybník 21 319693
vodní pl. tok umělý 7 1767
zast. pl. zbořeniště 13 2288
zast. pl. 350 111101
ostat.pl. jiná plocha 79 57496
ostat.pl. manipulační pl. 17 30862
ostat.pl. neplodná půda 22 11647
ostat.pl. ostat.komunikace 120 101149
ostat.pl. pohřeb. 1 3159
ostat.pl. silnice 34 47056
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11689
ostat.pl. zeleň 31 62351
Celkem KN 1673 5500204
Par. DKM 748 4755330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 196
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 339
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 16
LV 379
spoluvlastník 512

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2018
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 19.05.2019 16:52

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.