k.ú.: 698521 - Moravany u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586391 - Moravany NUTS5 CZ0645586391
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2369 3183888
vinice 1015 147245
zahrada 264 172025
ovoc. sad 39 85419
travní p. 289 194711
lesní poz les s budovou 8 317
lesní poz 401 6548285
vodní pl. nádrž přírodní 5 4638
vodní pl. tok přirozený 4 7064
vodní pl. tok umělý 291 26293
vodní pl. zamokřená pl. 1 6597
zast. pl. zbořeniště 25 4890
zast. pl. 663 137908
ostat.pl. jiná plocha 231 63344
ostat.pl. manipulační pl. 91 45059
ostat.pl. neplodná půda 94 37847
ostat.pl. ostat.komunikace 415 143240
ostat.pl. silnice 11 76879
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 16060
ostat.pl. zeleň 47 13336
Celkem KN 6277 10915045
Par. DKM 286 793069
Par. KMD 5991 10121976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 233
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 205
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 621
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 993
spoluvlastník 1444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.02.2018 1:1000 02.03.2018 *)
KMD 1:1000 06.10.2017
DKM-KPÚ 16.12.2011 1:1000 16.12.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 02.03.2018 28.02.1824 Na malé části k.ú. je vedena mapa sáhová v S-SK, která bude digitalizována změnou katastrální hranice při KPÚ v k.ú. Kostelec u Kyjova


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 27.09.2020 07:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička