k.ú.: 698377 - Skupice u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571873 - Morašice NUTS5 CZ0531571873
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1279945
zahrada 75 52668
ovoc. sad 4 22907
travní p. 14 41768
lesní poz les s budovou 2 52
lesní poz 35 556301
vodní pl. nádrž umělá 5 6497
vodní pl. tok umělý 26 11048
zast. pl. společný dvůr 2 153
zast. pl. 89 39885
ostat.pl. jiná plocha 15 3756
ostat.pl. manipulační pl. 17 21122
ostat.pl. neplodná půda 2 878
ostat.pl. ostat.komunikace 54 32441
ostat.pl. silnice 32 25419
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1673
ostat.pl. zeleň 3 2476
Celkem KN 557 2098989
Par. DKM 557 2098989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 88
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 144
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.01.2000
ZMVM 1:2000 28.12.1990 06.01.2000
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 02:08

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.