k.ú.: 698369 - Morašice u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571873 - Morašice NUTS5 CZ0531571873
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 525 2579074
zahrada 192 139917
ovoc. sad 15 39854
travní p. 49 79746
lesní poz 34 203960
vodní pl. nádrž umělá 2 17717
vodní pl. rybník 10 39710
vodní pl. tok přirozený 8 20243
vodní pl. tok umělý 1 126
zast. pl. společný dvůr 2 247
zast. pl. 184 69041
ostat.pl. jiná plocha 70 37696
ostat.pl. manipulační pl. 26 16826
ostat.pl. neplodná půda 8 4254
ostat.pl. ostat.komunikace 100 53432
ostat.pl. pohřeb. 1 2700
ostat.pl. silnice 64 66371
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1469
ostat.pl. zeleň 1 386
Celkem KN 1295 3372769
Par. DKM 1295 3372769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 94
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 170
LV 319
spoluvlastník 700

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.05.2000
ZMVM 1:2000 28.12.1990 18.05.2000
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 02:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.