k.ú.: 698318 - Nové Město u Mikulova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567728 - Moldava NUTS5 CZ0426567728
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 246200
zahrada 4 1839
travní p. 144 1141553
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz les(ne hospodář) 60 9223843
lesní poz 67 6072453
vodní pl. nádrž umělá 2 1516
vodní pl. tok přirozený 34 14209
zast. pl. zbořeniště 6 3025
zast. pl. 255 25050
ostat.pl. dráha 7 64273
ostat.pl. jiná plocha 90 40616
ostat.pl. manipulační pl. 11 9110
ostat.pl. neplodná půda 93 249646
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 885
ostat.pl. ostat.komunikace 84 151609
ostat.pl. silnice 16 50128
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 228 177083
ostat.pl. zeleň 23 25584
Celkem KN 1159 17498642
Par. KMD 1159 17498642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 187
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 252
LV 293
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 19.09.2020 04:54

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.