k.ú.: 698296 - Nový Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554499 - Aš NUTS5 CZ0411554499
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 99958
zahrada 19 12055
travní p. 63 732211
lesní poz 46 5472586
vodní pl. nádrž umělá 1 483
vodní pl. rybník 4 3895
vodní pl. tok přirozený 2 888
vodní pl. tok umělý 5 6616
vodní pl. zamokřená pl. 3 1331
zast. pl. společný dvůr 2 38
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 24 10406
ostat.pl. dráha 5 76456
ostat.pl. jiná plocha 9 17796
ostat.pl. neplodná půda 54 99645
ostat.pl. ostat.komunikace 61 55819
ostat.pl. silnice 24 68339
ostat.pl. zeleň 1 39
Celkem KN 328 6658604
Par. DKM 270 1230889
Par. KMD 58 5427715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 24
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 44
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2014
DKM-KPÚ 1:1000 23.04.2012
S-SK GS 1:2880 1841 29.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.10.2019 10:00

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.