k.ú.: 698288 - Nebesa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554499 - Aš NUTS5 CZ0411554499
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 170536
zahrada 23 14719
ovoc. sad 1 2727
travní p. 26 87838
lesní poz 52 5383155
vodní pl. nádrž umělá 4 6016
vodní pl. tok přirozený 1 1255
vodní pl. zamokřená pl. 1 4069
zast. pl. zbořeniště 4 694
zast. pl. 29 8616
ostat.pl. dráha 1 45094
ostat.pl. jiná plocha 15 33859
ostat.pl. ostat.komunikace 10 9648
ostat.pl. silnice 3 72806
Celkem KN 177 5841032
Par. DKM 177 5841032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 29
LV 44
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000 na celém území
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 19.09.2020 05:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.