k.ú.: 698261 - Mokrovousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570419 - Mokrovousy NUTS5 CZ0521570419
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 4046183
zahrada 141 100966
travní p. 210 304883
lesní poz 1 62
vodní pl. nádrž přírodní 2 2305
vodní pl. nádrž umělá 7 6713
vodní pl. rybník 1 4031
vodní pl. tok přirozený 154 63131
vodní pl. tok umělý 4 13525
zast. pl. společný dvůr 4 1678
zast. pl. zbořeniště 1 255
zast. pl. 164 75878
ostat.pl. dráha 1 11903
ostat.pl. jiná plocha 27 15793
ostat.pl. manipulační pl. 34 42438
ostat.pl. neplodná půda 86 49405
ostat.pl. ostat.komunikace 72 72856
ostat.pl. silnice 5 44787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 4912
ostat.pl. zeleň 13 7504
Celkem KN 1462 4869208
GP 32 380992
Celkem ZE 32 380992
Par. KMD 1462 4869208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 39
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 162
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 362
spoluvlastník 870

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 21.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 18.08.2019 13:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.