k.ú.: 698253 - Mokrosuky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556726 - Mokrosuky NUTS5 CZ0322556726
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 1010600
zahrada 88 42721
ovoc. sad 1 4327
travní p. 561 1662495
lesní poz 135 1463506
vodní pl. nádrž přírodní 2 1093
vodní pl. tok přirozený 69 22688
vodní pl. tok umělý 59 11496
vodní pl. zamokřená pl. 2 311
zast. pl. společný dvůr 3 405
zast. pl. 114 41486
ostat.pl. dráha 3 52201
ostat.pl. jiná plocha 53 42263
ostat.pl. manipulační pl. 11 6718
ostat.pl. neplodná půda 308 193616
ostat.pl. ostat.komunikace 81 65441
ostat.pl. silnice 14 27764
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1659
Celkem KN 1775 4650790
Par. KMD 1775 4650790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 111
LV 184
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 07.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 05:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.