k.ú.: 698253 - Mokrosuky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556726 - Mokrosuky NUTS5 CZ0322556726
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 1008256
zahrada 88 42721
ovoc. sad 1 4327
travní p. 561 1657863
lesní poz 145 1473864
vodní pl. nádrž přírodní 2 1093
vodní pl. tok přirozený 69 22688
vodní pl. tok umělý 59 11496
vodní pl. zamokřená pl. 2 311
zast. pl. společný dvůr 3 405
zast. pl. 113 41486
ostat.pl. dráha 3 52201
ostat.pl. jiná plocha 53 42263
ostat.pl. manipulační pl. 11 6718
ostat.pl. neplodná půda 304 190234
ostat.pl. ostat.komunikace 81 65441
ostat.pl. silnice 14 27764
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1659
Celkem KN 1780 4650790
Par. KMD 1780 4650790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 112
LV 182
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 07.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 22:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.