k.ú.: 698245 - Lešišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556726 - Mokrosuky NUTS5 CZ0322556726
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 299764
zahrada 28 26144
travní p. 273 997428
lesní poz 69 731713
vodní pl. nádrž umělá 2 55
vodní pl. rybník 2 17701
vodní pl. tok umělý 22 7218
vodní pl. zamokřená pl. 2 8383
zast. pl. 35 19437
ostat.pl. jiná plocha 7 10512
ostat.pl. neplodná půda 194 151140
ostat.pl. ostat.komunikace 46 46060
Celkem KN 783 2315555
Par. KMD 783 2315555
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 35
LV 83
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2014
S-SK GS 1:2880 1837 16.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.