k.ú.: 698237 - Mokré Lazce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 508373 - Mokré Lazce NUTS5 CZ0805508373
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 802 2590166
zahrada 509 287730
travní p. 141 248739
lesní poz 190 6726694
vodní pl. nádrž umělá 17 1799
vodní pl. tok přirozený 13 40894
vodní pl. tok umělý 62 21070
zast. pl. zbořeniště 12 2241
zast. pl. 446 146192
ostat.pl. dráha 2 38374
ostat.pl. jiná plocha 105 48827
ostat.pl. manipulační pl. 23 19631
ostat.pl. neplodná půda 15 7399
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 664
ostat.pl. ostat.komunikace 206 171474
ostat.pl. pohřeb. 3 6527
ostat.pl. silnice 36 155402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12111
ostat.pl. zeleň 18 23862
Celkem KN 2607 10549796
Par. DKM 3 235027
Par. KMD 2604 10314769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 343
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 444
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 587
spoluvlastník 838

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.01.2019 1:1000 17.01.2019 *)
KMD 1:1000 14.09.2016
KM-D 1:2000 29.07.2000 14.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.07.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 18.09.2020 10:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.