k.ú.: 698202 - Mokrovraty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540781 - Mokrovraty NUTS5 CZ020B540781
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 2031187
zahrada 360 210162
travní p. 196 583385
lesní poz 100 7219743
vodní pl. nádrž umělá 17 5421
vodní pl. rybník 3 61970
vodní pl. tok přirozený 6 14649
vodní pl. zamokřená pl. 4 5268
zast. pl. společný dvůr 3 847
zast. pl. zbořeniště 4 652
zast. pl. 464 95082
ostat.pl. dráha 7 49788
ostat.pl. jiná plocha 64 24148
ostat.pl. manipulační pl. 34 52248
ostat.pl. neplodná půda 139 160693
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1789
ostat.pl. ostat.komunikace 134 125420
ostat.pl. pohřeb. 1 557
ostat.pl. silnice 15 122519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 18020
ostat.pl. zeleň 2 1447
Celkem KN 1938 10784995
Par. KMD 1938 10784995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 137
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 165
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 437
byt.z. byt 11
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 19
LV 535
spoluvlastník 809

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 17:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.