k.ú.: 698164 - Mojžíř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 127151
zahrada 222 115935
ovoc. sad 2 1279
travní p. 159 377282
lesní poz 33 997412
vodní pl. nádrž umělá 1 1331
vodní pl. tok přirozený 3 72976
vodní pl. tok umělý 2 454
zast. pl. společný dvůr 3 427
zast. pl. zbořeniště 23 2784
zast. pl. 347 76952
ostat.pl. dráha 8 32074
ostat.pl. jiná plocha 80 82855
ostat.pl. manipulační pl. 24 33308
ostat.pl. neplodná půda 101 288294
ostat.pl. ostat.komunikace 160 94116
ostat.pl. pohřeb. 1 4572
ostat.pl. silnice 10 78815
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 28057
ostat.pl. zeleň 200 73415
Celkem KN 1435 2489489
Par. DKM 1435 2489489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 50
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 34
č.p. tech.vyb 2
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 315
byt.z. byt 959
Celkem JED 959
LV 763
spoluvlastník 1433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2006
THM-V 1:1000 01.10.1982 31.03.2006
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1982 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 07:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.