k.ú.: 698164 - Mojžíř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 127151
zahrada 220 116091
ovoc. sad 2 1279
travní p. 150 377281
lesní poz 33 997412
vodní pl. nádrž umělá 1 1331
vodní pl. tok přirozený 3 72976
vodní pl. tok umělý 2 454
zast. pl. společný dvůr 3 427
zast. pl. zbořeniště 25 3076
zast. pl. 346 76797
ostat.pl. dráha 8 32074
ostat.pl. jiná plocha 75 76472
ostat.pl. manipulační pl. 24 33308
ostat.pl. neplodná půda 101 288294
ostat.pl. ostat.komunikace 159 91278
ostat.pl. pohřeb. 1 4572
ostat.pl. silnice 10 87744
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 28057
ostat.pl. zeleň 200 73415
Celkem KN 1419 2489489
Par. DKM 1419 2489489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 50
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 2
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 314
byt.z. byt 959
Celkem JED 959
LV 762
spoluvlastník 1445

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2006
THM-V 1:1000 01.10.1982 31.03.2006
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1982 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.05.2019 18:52

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.