k.ú.: 698113 - Těšetiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 1179442
zahrada 43 44899
ovoc. sad 1 3327
travní p. 189 648783
lesní poz 66 1666766
vodní pl. rybník 1 1097
vodní pl. tok přirozený 2 1025
vodní pl. tok umělý 1 2212
zast. pl. zbořeniště 2 573
zast. pl. 65 31294
ostat.pl. jiná plocha 15 13411
ostat.pl. manipulační pl. 14 5488
ostat.pl. neplodná půda 88 94540
ostat.pl. ostat.komunikace 27 32765
ostat.pl. silnice 15 22497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 5955
Celkem KN 689 3754074
Par. KMD 689 3754074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 63
LV 108
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 21.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.09.2020 06:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička