k.ú.: 698105 - Srbice u Mochtína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 777649
zahrada 113 116048
ovoc. sad 3 15059
travní p. 218 584644
lesní poz 47 1001699
vodní pl. nádrž přírodní 2 4537
vodní pl. nádrž umělá 15 11044
vodní pl. tok přirozený 3 2296
zast. pl. zbořeniště 3 1064
zast. pl. 121 38744
ostat.pl. jiná plocha 76 56218
ostat.pl. manipulační pl. 9 16317
ostat.pl. neplodná půda 117 61656
ostat.pl. ostat.komunikace 77 61024
ostat.pl. silnice 51 24715
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1770
Celkem KN 968 2774484
Par. KMD 968 2774484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 117
LV 179
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2016
KM-D 1:2000 17.06.2003 19.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 17.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 12:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.