k.ú.: 698091 - Mochtín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 593 3179662
zahrada 146 109567
ovoc. sad 1 2467
travní p. 256 531461
lesní poz 46 723710
vodní pl. nádrž přírodní 2 4272
vodní pl. nádrž umělá 12 21181
vodní pl. tok přirozený 21 17257
zast. pl. společný dvůr 1 152
zast. pl. zbořeniště 3 1410
zast. pl. 230 84474
ostat.pl. jiná plocha 99 36069
ostat.pl. manipulační pl. 54 44168
ostat.pl. neplodná půda 112 66876
ostat.pl. ostat.komunikace 117 72626
ostat.pl. silnice 85 91339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 22414
ostat.pl. zeleň 6 193
Celkem KN 1797 5009298
Par. KMD 1797 5009298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 229
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 29
LV 255
spoluvlastník 345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2019
KM-D 1:2880 25.05.2001 17.12.2019
S-SK GS 1:2880 1837 25.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.09.2020 06:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička