k.ú.: 698091 - Mochtín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 3181639
zahrada 146 109626
ovoc. sad 1 2467
travní p. 257 532053
lesní poz 46 725708
vodní pl. nádrž přírodní 2 4272
vodní pl. nádrž umělá 12 21397
vodní pl. tok přirozený 42 15871
zast. pl. společný dvůr 12 1853
zast. pl. zbořeniště 6 1482
zast. pl. 229 84249
ostat.pl. jiná plocha 84 32088
ostat.pl. manipulační pl. 53 44162
ostat.pl. neplodná půda 112 66975
ostat.pl. ostat.komunikace 120 74017
ostat.pl. silnice 85 90147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 22042
ostat.pl. zeleň 6 193
Celkem KN 1821 5010241
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 40
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 35
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 222
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 29
LV 254
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2880 25.05.2001
S-SK GS 1:2880 1837 25.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 05:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.