k.ú.: 698075 - Hoštice u Mochtína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 410 1585969
zahrada 89 87453
ovoc. sad 5 17995
travní p. 195 444658
lesní poz 55 1508690
vodní pl. nádrž přírodní 1 1083
vodní pl. rybník 4 21590
vodní pl. tok přirozený 2 406
vodní pl. tok umělý 28 3719
vodní pl. zamokřená pl. 1 226
zast. pl. 107 49124
ostat.pl. jiná plocha 63 31650
ostat.pl. manipulační pl. 6 4463
ostat.pl. neplodná půda 156 87598
ostat.pl. ostat.komunikace 43 44227
ostat.pl. silnice 3 31458
ostat.pl. zeleň 1 96
Celkem KN 1169 3920405
Par. KMD 1169 3920405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 107
LV 142
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
KM-D 1:2000 17.06.2003 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 17.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 01:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.