k.ú.: 698032 - Mohelnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 177
orná půda 1167 6212199
zahrada skleník-pařeniš. 1 160
zahrada 874 410617
ovoc. sad 1 4810
travní p. 180 950579
lesní poz 27 97602
vodní pl. nádrž umělá 53 662627
vodní pl. tok přirozený 275 232802
vodní pl. tok umělý 29 65077
zast. pl. společný dvůr 10 1957
zast. pl. zbořeniště 25 5635
zast. pl. 2238 748656
ostat.pl. dobývací prost. 63 530063
ostat.pl. dráha 43 160610
ostat.pl. jiná plocha 690 746161
ostat.pl. manipulační pl. 224 535796
ostat.pl. neplodná půda 107 101777
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 610
ostat.pl. ostat.komunikace 739 471452
ostat.pl. pohřeb. 1 14630
ostat.pl. silnice 350 382919
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 130761
ostat.pl. zeleň 315 331000
Celkem KN 7439 12798677
Par. DKM 7439 12798677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 114
č.p. doprava 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 73
č.p. rod.dům 974
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 27
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 540
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 76
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če výroba 131
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 1
s roz.jed 4
Celkem BUD 2204
byt.z. byt 2046
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 25
obč.z. byt 106
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 70
Celkem JED 2260
LV 3468
spoluvlastník 5697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2005 DKM na celém k.ú. od 12.6.2007
THM-V 1:1000 01.11.1980 05.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1875 01.11.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 26.05.2019 03:22

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.