k.ú.: 698032 - Mohelnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 177
orná půda 1172 6211698
zahrada skleník-pařeniš. 1 160
zahrada 875 410277
ovoc. sad 1 4810
travní p. 180 950579
lesní poz 27 97602
vodní pl. nádrž umělá 53 662627
vodní pl. tok přirozený 275 232802
vodní pl. tok umělý 29 65077
zast. pl. společný dvůr 10 1957
zast. pl. zbořeniště 25 5635
zast. pl. 2249 750275
ostat.pl. dobývací prost. 63 530063
ostat.pl. dráha 43 160610
ostat.pl. jiná plocha 690 745719
ostat.pl. manipulační pl. 224 535317
ostat.pl. neplodná půda 107 101777
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 610
ostat.pl. ostat.komunikace 740 472198
ostat.pl. pohřeb. 1 14630
ostat.pl. silnice 352 382317
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 130761
ostat.pl. zeleň 315 331000
Celkem KN 7459 12798678
Par. DKM 7459 12798678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 117
č.p. doprava 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 73
č.p. rod.dům 977
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 27
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 541
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 76
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če výroba 131
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo vodní el 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 2215
byt.z. byt 2046
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 25
obč.z. byt 151
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 25
Celkem JED 2260
LV 3473
spoluvlastník 5694

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2005 DKM na celém k.ú. od 12.6.2007
THM-V 1:1000 01.11.1980 05.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1875 01.11.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.08.2019 04:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.