k.ú.: 698008 - Víska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 578568 - Čmelíny NUTS5 CZ0324578568
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 169244
zahrada 30 17610
travní p. 107 645362
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 75 505708
vodní pl. nádrž přírodní 3 21257
vodní pl. nádrž umělá 4 2627
vodní pl. tok přirozený 12 22144
zast. pl. zbořeniště 1 36
zast. pl. 60 18602
ostat.pl. jiná plocha 38 11235
ostat.pl. manipulační pl. 17 12908
ostat.pl. neplodná půda 53 63931
ostat.pl. ostat.komunikace 50 43810
ostat.pl. pohřeb. 1 6
ostat.pl. silnice 7 13530
ostat.pl. zeleň 6 1369
Celkem KN 496 1549420
Par. DKM 245 1109474
Par. KMD 251 439946
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 59
LV 78
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2017
DKM-KPÚ 03.09.2010 1:1000 03.09.2010 *) Část k. ú.
S-SK GS 1:2880 1837 28.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 18.09.2020 10:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.