k.ú.: 697966 - Modřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 599751 - Modřovice NUTS5 CZ020B599751
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 2710647
zahrada 66 36754
ovoc. sad 6 7804
travní p. 72 181522
lesní poz 15 62860
vodní pl. nádrž umělá 5 7242
vodní pl. rybník 3 15156
vodní pl. tok přirozený 24 7831
zast. pl. společný dvůr 3 341
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 56 32141
ostat.pl. jiná plocha 25 37232
ostat.pl. manipulační pl. 5 5580
ostat.pl. neplodná půda 32 16326
ostat.pl. ostat.komunikace 75 44749
ostat.pl. silnice 3 18257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1992
Celkem KN 746 3186542
Par. KMD 746 3186542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 56
LV 108
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 15.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 18:31

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.