k.ú.: 697966 - Modřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 599751 - Modřovice NUTS5 CZ020B599751
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 2710039
zahrada 66 36706
ovoc. sad 6 7804
travní p. 72 181513
lesní poz 18 62860
vodní pl. nádrž umělá 5 7242
vodní pl. rybník 3 15156
vodní pl. tok přirozený 24 7831
zast. pl. společný dvůr 3 341
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 57 32440
ostat.pl. jiná plocha 27 38712
ostat.pl. manipulační pl. 5 5778
ostat.pl. neplodná půda 32 16326
ostat.pl. ostat.komunikace 76 43227
ostat.pl. silnice 5 18257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1992
Celkem KN 760 3186332
Par. DKM 2 1087
Par. KMD 758 3185245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 57
LV 108
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 15.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 04.06.2020 00:48

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.