k.ú.: 697931 - Modřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583391 - Modřice NUTS5 CZ0643583391
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 356
orná půda 695 4580214
vinice 9 39595
zahrada skleník-pařeniš. 1 29
zahrada 1196 892785
ovoc. sad 75 542127
travní p. 139 143348
lesní poz 12 98671
vodní pl. nádrž umělá 1 2440
vodní pl. tok přirozený 26 86314
vodní pl. tok umělý 6 31074
zast. pl. společný dvůr 1 687
zast. pl. zbořeniště 1 146
zast. pl. 1912 898536
ostat.pl. dráha 13 157684
ostat.pl. dálnice 3 113486
ostat.pl. jiná plocha 807 840632
ostat.pl. manipulační pl. 149 418331
ostat.pl. neplodná půda 63 105858
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5330
ostat.pl. ostat.komunikace 508 590787
ostat.pl. pohřeb. 2 2447
ostat.pl. silnice 87 254462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17280
ostat.pl. zeleň 147 227891
Celkem KN 5858 10050510
Par. DKM 5858 10050510
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 512
č.p. byt.dům 58
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 30
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 15
č.p. rod.dům 348
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 33
č.p. zem.stav 4
č.e. doprava 4
č.e. garáž 251
č.e. jiná st. 30
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 29
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 128
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 78
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 74
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 54
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 8
s roz.jed 1
Celkem BUD 1865
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 955
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 71
byt.z. j.nebyt 61
obč.z. byt 72
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 1171
LV 2791
spoluvlastník 5088

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2010
Ins. A 1:1000 31.12.1949 07.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.12.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 20.09.2020 23:48

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.