k.ú.: 697915 - Kostelík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542415 - Slabce NUTS5 CZ020C542415
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 576980
zahrada 52 34202
ovoc. sad 1 7713
travní p. 86 205970
lesní poz 28 763889
vodní pl. nádrž umělá 1 158
vodní pl. tok přirozený 3 107201
zast. pl. společný dvůr 1 117
zast. pl. zbořeniště 1 90
zast. pl. 74 27019
ostat.pl. jiná plocha 41 28923
ostat.pl. manipulační pl. 2 12801
ostat.pl. neplodná půda 12 12158
ostat.pl. ostat.komunikace 32 23513
ostat.pl. silnice 3 36852
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7238
ostat.pl. zeleň 3 3273
Celkem KN 475 1848097
Par. KMD 475 1848097
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 72
LV 105
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2017
KM-D 1:2880 31.12.2000 17.10.2017
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 25.09.2020 05:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička