k.ú.: 697851 - Filipova Huť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 542148 - Modrava NUTS5 CZ0322542148
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 80 733624
lesní poz les(ne hospodář) 49 237411
lesní poz školka 1 26357
lesní poz 88 53885522
vodní pl. tok přirozený 27 245163
vodní pl. zamokřená pl. 58 992035
zast. pl. společný dvůr 1 1145
zast. pl. zbořeniště 5 3529
zast. pl. 66 24688
ostat.pl. jiná plocha 47 62515
ostat.pl. manipulační pl. 4 11049
ostat.pl. neplodná půda 63 897286
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 9482
ostat.pl. ostat.komunikace 89 209056
ostat.pl. silnice 10 40944
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 13089
ostat.pl. zeleň 2 765
Celkem KN 601 57393660
Par. DKM 406 1959449
Par. KMD 195 55434211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 10
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 10
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 8
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 61
LV 46
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 17.06.2015
S-SK GS 1:2880 1824 17.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 07:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.