k.ú.: 697842 - Modrá u Velehradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592391 - Modrá NUTS5 CZ0722592391
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 555 1185480
vinice 33 73324
zahrada 313 212658
ovoc. sad 5 8533
travní p. 51 49352
lesní poz 6 5128
vodní pl. nádrž umělá 6 14078
vodní pl. rybník 2 1678
vodní pl. tok přirozený 90 12580
zast. pl. zbořeniště 2 170
zast. pl. 315 100758
ostat.pl. jiná plocha 94 28300
ostat.pl. manipulační pl. 27 14784
ostat.pl. neplodná půda 30 8995
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1335
ostat.pl. ostat.komunikace 123 68547
ostat.pl. silnice 18 23306
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 7698
ostat.pl. zeleň 2 2217
Celkem KN 1683 1818921
Par. DKM 1683 1818921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 225
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 309
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 495
spoluvlastník 697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.10.1998 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1824 05.10.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 20.09.2020 20:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.