k.ú.: 697842 - Modrá u Velehradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592391 - Modrá NUTS5 CZ0722592391
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 557 1186838
vinice 33 73324
zahrada 314 212585
ovoc. sad 5 8533
travní p. 51 49352
lesní poz 6 5128
vodní pl. nádrž umělá 6 14078
vodní pl. rybník 2 1678
vodní pl. tok přirozený 90 12580
zast. pl. zbořeniště 2 170
zast. pl. 308 100444
ostat.pl. jiná plocha 95 29075
ostat.pl. manipulační pl. 27 14784
ostat.pl. neplodná půda 27 8579
ostat.pl. ostat.komunikace 123 68553
ostat.pl. silnice 18 23306
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 7698
ostat.pl. zeleň 2 2217
Celkem KN 1675 1818922
Par. DKM 1675 1818922
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 223
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 303
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 494
spoluvlastník 690

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.10.1998 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1824 05.10.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 02:16

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.