k.ú.: 697834 - Modrá u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562564 - Jílové NUTS5 CZ0421562564
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 798488
zahrada 351 244524
travní p. 307 1145202
lesní poz 101 1717929
vodní pl. nádrž přírodní 1 248
vodní pl. nádrž umělá 2 790
vodní pl. tok přirozený 26 39471
vodní pl. zamokřená pl. 1 586
zast. pl. společný dvůr 1 5607
zast. pl. zbořeniště 51 12194
zast. pl. 326 63705
ostat.pl. dráha 1 54640
ostat.pl. jiná plocha 64 21069
ostat.pl. manipulační pl. 6 11208
ostat.pl. neplodná půda 112 179887
ostat.pl. ostat.komunikace 142 106850
ostat.pl. pohřeb. 1 2809
ostat.pl. silnice 6 24167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2861
ostat.pl. zeleň 1 2290
Celkem KN 1578 4434525
Par. DKM 1578 4434525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 209
č.p. výroba 6
č.e. garáž 11
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 320
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 5
LV 312
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.12.2005 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 04.06.2020 00:50

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.