k.ú.: 697826 - Modlíkov u Přibyslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569127 - Modlíkov NUTS5 CZ0631569127
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 2820887
zahrada 98 44623
travní p. 404 716723
lesní poz 292 1261390
vodní pl. nádrž umělá 4 2466
vodní pl. rybník 5 23425
vodní pl. tok přirozený 2 827
vodní pl. tok umělý 1 372
zast. pl. 110 48848
ostat.pl. jiná plocha 44 15346
ostat.pl. manipulační pl. 23 23114
ostat.pl. neplodná půda 26 25360
ostat.pl. ostat.komunikace 81 69243
ostat.pl. silnice 1 36618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3278
Celkem KN 1454 5092520
Par. KMD 1454 5092520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 18
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 179
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2016
S-SK GS 1:2880 1838 25.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 22:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.