k.ú.: 697664 - Mniší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599565 - Kopřivnice NUTS5 CZ0804599565
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 1029117
zahrada 387 332274
travní p. 368 1474264
lesní poz 118 500396
vodní pl. nádrž přírodní 2 1284
vodní pl. tok přirozený 16 36057
vodní pl. zamokřená pl. 1 1471
zast. pl. společný dvůr 4 869
zast. pl. zbořeniště 6 732
zast. pl. 368 99648
ostat.pl. jiná plocha 111 40686
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 21
ostat.pl. manipulační pl. 22 18624
ostat.pl. neplodná půda 69 39157
ostat.pl. ostat.komunikace 213 90700
ostat.pl. pohřeb. 1 2610
ostat.pl. silnice 15 20031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8497
ostat.pl. zeleň 1 287
Celkem KN 1983 3696725
Par. KMD 1983 3696725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 231
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 5
Celkem BUD 361
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 416
spoluvlastník 538

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 13.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:11

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.