k.ú.: 697656 - Zahořany u Mníšku pod Brdy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571288 - Zahořany NUTS5 CZ020A571288
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 416 1739948
zahrada 272 184979
ovoc. sad 3 12282
travní p. 222 351370
lesní poz 42 231519
vodní pl. nádrž umělá 3 7880
vodní pl. zamokřená pl. 1 39
zast. pl. společný dvůr 5 275
zast. pl. 260 56004
ostat.pl. jiná plocha 46 23648
ostat.pl. manipulační pl. 10 11740
ostat.pl. neplodná půda 29 6911
ostat.pl. ostat.komunikace 224 79537
ostat.pl. silnice 1 4415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1780
ostat.pl. zeleň 6 4068
Celkem KN 1542 2716395
Par. DKM 1542 2716395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 102
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 71
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 257
LV 353
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.02.2008
THM-V 1:1000 01.10.1979 26.02.2008 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.10.1979 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 11:25

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.