k.ú.: 697621 - Mníšek pod Brdy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 540765 - Mníšek pod Brdy NUTS5 CZ020A540765
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1644 5048481
zahrada 1290 1125810
ovoc. sad 47 167390
travní p. 598 1551576
lesní poz les s budovou 2 26
lesní poz 460 10665152
vodní pl. nádrž umělá 16 9717
vodní pl. rybník 16 256891
vodní pl. tok přirozený 229 60462
vodní pl. zamokřená pl. 8 7913
vodní pl. 1 298
zast. pl. společný dvůr 72 6175
zast. pl. zbořeniště 12 8505
zast. pl. 2205 406588
ostat.pl. dráha 38 47381
ostat.pl. dálnice 20 73292
ostat.pl. foto. elektrárna 7 13227
ostat.pl. jiná plocha 365 302549
ostat.pl. manipulační pl. 437 565721
ostat.pl. neplodná půda 223 124261
ostat.pl. ostat.komunikace 1088 548819
ostat.pl. pohřeb. 2 11328
ostat.pl. silnice 265 527830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 59 81298
ostat.pl. zeleň 106 82566
Celkem KN 9210 21693256
Par. DKM 9210 21693256
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 61
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 933
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 350
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 423
bez čp/če jiná st. 173
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če výroba 85
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 10
Celkem BUD 2176
byt.z. byt 902
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 82
obč.z. ateliér 12
obč.z. byt 143
obč.z. j.nebyt 22
Celkem JED 1179
LV 3405
spoluvlastník 5616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2002
THM-V 1:2000 01.10.1979 03.12.2002 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.10.1979 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:11

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.