k.ú.: 697516 - Sítiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554677 - Mnichov NUTS5 CZ0411554677
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 1571126
zahrada 35 18900
travní p. 67 2255718
lesní poz 58 4432747
vodní pl. nádrž umělá 7 4097
vodní pl. rybník 3 34582
vodní pl. tok přirozený 1 11098
vodní pl. tok umělý 28 42078
vodní pl. zamokřená pl. 1 5064
zast. pl. společný dvůr 5 657
zast. pl. zbořeniště 8 3770
zast. pl. 56 30501
ostat.pl. jiná plocha 16 12372
ostat.pl. manipulační pl. 7 40205
ostat.pl. neplodná půda 24 57884
ostat.pl. ostat.komunikace 37 112545
ostat.pl. pohřeb. 1 3650
ostat.pl. silnice 4 42583
ostat.pl. zeleň 1 300
Celkem KN 375 8679877
Par. DKM 318 4245947
Par. KMD 57 4433930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 56
LV 61
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.04.2012
DKM-KPÚ 04.02.2010 1:1000 05.02.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839 17.04.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 26.09.2020 01:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička