k.ú.: 697494 - Skláře u Mnichova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566292 - Mnichov NUTS5 CZ0321566292
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 627157
zahrada 6 5060
travní p. 59 576539
lesní poz 72 1064432
vodní pl. nádrž umělá 2 2365
vodní pl. tok přirozený 1 144
vodní pl. tok umělý 17 16866
vodní pl. zamokřená pl. 1 1032
zast. pl. zbořeniště 5 869
ostat.pl. jiná plocha 7 6461
ostat.pl. neplodná půda 27 18718
ostat.pl. ostat.komunikace 27 38810
ostat.pl. silnice 1 19
Celkem KN 244 2358472
Par. KMD 244 2358472
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 14
spoluvlastník 18

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 24.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 19.09.2020 05:12

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.