k.ú.: 697478 - Pivoň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566292 - Mnichov NUTS5 CZ0321566292
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 462654
zahrada 41 21434
travní p. 40 42928
lesní poz 64 2132847
vodní pl. nádrž umělá 1 6244
vodní pl. rybník 8 33074
vodní pl. tok přirozený 1 658
vodní pl. tok umělý 2 15693
zast. pl. zbořeniště 7 191
zast. pl. 61 24968
ostat.pl. jiná plocha 40 25422
ostat.pl. manipulační pl. 1 58
ostat.pl. neplodná půda 32 31693
ostat.pl. ostat.komunikace 89 55458
ostat.pl. pohřeb. 1 1156
ostat.pl. silnice 35 22142
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 17984
Celkem KN 475 2894604
Par. KMD 475 2894604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 3
č.p. rod.dům 21
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 54
LV 59
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2011
S-SK GS 1838 30.08.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 19.09.2020 05:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.