k.ú.: 697451 - Hvožďany u Poběžovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566331 - Hvožďany NUTS5 CZ0321566331
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 1158187
zahrada 38 24936
travní p. 226 998826
lesní poz 52 478464
vodní pl. nádrž umělá 2 631
vodní pl. tok přirozený 30 14290
vodní pl. tok umělý 8 4351
vodní pl. zamokřená pl. 5 5558
zast. pl. zbořeniště 5 3603
zast. pl. 38 20890
ostat.pl. jiná plocha 52 83370
ostat.pl. manipulační pl. 32 39252
ostat.pl. neplodná půda 61 51860
ostat.pl. ostat.komunikace 65 65153
ostat.pl. silnice 8 46578
Celkem KN 802 2995949
Par. DKM 13 18819
Par. KMD 789 2977130
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 37
LV 52
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.10.2011
S-SK GS 1838 06.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 30.09.2020 05:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička