k.ú.: 697419 - Mirotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548391 - Mnich NUTS5 CZ0633548391
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 240 1795440
zahrada 63 43210
travní p. 100 426776
lesní poz 42 782135
vodní pl. rybník 12 39925
vodní pl. tok umělý 1 810
vodní pl. zamokřená pl. 6 11036
zast. pl. společný dvůr 7 444
zast. pl. zbořeniště 6 820
zast. pl. 47 23046
ostat.pl. jiná plocha 41 49680
ostat.pl. manipulační pl. 12 8958
ostat.pl. neplodná půda 8 2384
ostat.pl. ostat.komunikace 80 52414
ostat.pl. silnice 11 28534
ostat.pl. zeleň 1 705
Celkem KN 677 3266317
Par. KMD 677 3266317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 45
LV 73
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2009
S-SK GS 1:2880 1829 15.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 29.09.2020 16:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička