k.ú.: 697192 - Mladý Smolivec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558061 - Mladý Smolivec NUTS5 CZ0324558061
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 657 2569174
zahrada 82 66404
travní p. 500 1271567
lesní poz 28 839160
vodní pl. nádrž umělá 3 5081
vodní pl. rybník 3 69181
vodní pl. tok přirozený 134 49046
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 41
zast. pl. 160 76359
ostat.pl. jiná plocha 44 26303
ostat.pl. manipulační pl. 15 42012
ostat.pl. neplodná půda 129 114069
ostat.pl. ostat.komunikace 209 90030
ostat.pl. silnice 10 71992
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 3775
ostat.pl. zeleň 20 2376
Celkem KN 2004 5296570
Par. KMD 2004 5296570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
Celkem BUD 153
LV 171
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK GS 1:2880 1837 27.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.09.2020 17:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička